Ligamentum pectinatum abnormaliteit (goniodysplasie) bij Ruwharen

U bent in het bezit van een ruwharige Hollandse Herder


Waar u en de fokker niet altijd iets aan kunnen doen zijn verborgen erfelijke gebreken. Van een deel daarvan is niet bekend dat ze voorkomen in een ras. Van sommige gebreken is bekend dat ze bij bepaalde rassen voorkomen. Zo komt PLA (voorheen goniodysplasie genoemd) onder andere voor bij ruwharige Hollandse herdershonden. Bij meer dan zestig rassen is bekend dat het voorkomt. Van sommige genetische afwijkingen is precies bekend hoe ze vererven, daar hoort bij de fokkerij dan ook rekening mee gehouden te worden. Van goniodysplasie, het komt ook bij mensen voor, is dat nog niet bekend. Wereldwijd wordt er onderzoek naar gedaan.

Wat is PLA (goniodysplasie)?


Een moeilijk woord. In het oog vindt transport, aan en afvoer van vloeistof plaats. Bij goniodysplasie vindt de afvoer van vocht plaats door een kleiner rooster dan bij een PLA-vrij oog. Er zijn verschillende gradaties van een bijna normaal tot een vrijwel verstopt rooster. In de meeste gevallen zult u bij een hond met PLA zijn hele leven niets merken.

Wanneer gaat het soms toch fout? Meestal als het oog plotseling meer vocht te verwerken krijgt bijvoorbeeld door een beschadiging. Dat kan zijn na een vechtpartijtje, een dichtslaande deur die net het oog raakt of een verkeerd terecht gekomen tennisbal. De oogdruk stijgt en binnen enkele uren ziet u de rode adertjes op het oogwit toenemen, het hoornvlies wordt vaak wat blauw en de hond heeft erg veel pijn aan het oog. We spreken hier van glaucoom.

Dit is altijd een spoedgeval!!


Door snel te handelen kan uw dierenarts soms het oog redden maar niet altijd. Glaucoom is zeer pijnlijk en veroorzaakt blindheid. Om de pijn te verzachten wordt vaak besloten het oog te verwijderen. Van de pijn verlost kan de hond met één oog overigens heel goed functioneren.

Wat kunt u doen?


Voor meer inlichtingen kunt u contact opnemen met uw dierenarts.
Bron: NHC